iTunes gift certificates |

DigitalLogistikk RSS feed
Digital Logistikk er å transportere riktig digital vare eller tjeneste til rett person til riktig tid. Digital avertering og "branding" er et eksempel på en slik vare.

Digital logistikk er digital transport av varer og tjenester som for eksempel...
En kelner som bringer mat og drikke ut til bordene på en restaurant er en transportarbeider. Digitale data, informasjon eller kommunikasjon er ikke noe annet. En lærer som underviser deg i et virtuelt datarom leverer en tjeneste, digital undevisning. Det dreier seg om transport av informasjon fra lærer til elev, men det dreier seg også om kommunikasjon.