MultiFinansIt utvikles nå til et hybrid holdingselskap, MultiFinansIT Holding ASA.

Under arbeide. Først publisert 30 januar 2021. Senest oppdatert 8 februar 2021.

Tiden som firma nettsted er over.

Nå utvikles MultiFinansIt til MultiFinansIT holding ASA, et hybrid holdingselskap rundt mininettverket DigitalPunkt.no og en ekstern portefølje med fokus på:

Fordelingen av virksomheten på mininettverket og den eksterne porteføljen er et bevegelig mål og bestemmes av styret / generalforsamlingen. Vi er helt åpne for notering av selskapet på ulike markedsplasser og børser. Vi arbeider med en emisjon. Noen beslutning er enda ikke tatt om vi søker om opptak på OTC, børser eller markedsplasser som EuroNext growth. Det er foreløpig ikke bestemt om det blir en rettet eller offentlig emisjon. Det er bestemt når emisjonsnaotatet er ferdig.

Pengene som hentes inn under emisjonen skal først og fremst gå til å ansette personale som skal utvikle mininettverket og kapitalisere på nettsteder som har vært på nettet siden 2005 og er godt kjent over hele verden, noen med høy ranking. Mininettverket har en sterk lenkeprofil og kjent av søkemotorer siden 2005.

Forretningsmodell

Eksternt holdingselskap.

Der er alltid risiko med å utvikle et selskap. Vår oppgave er å minimere risikoen for at investor skal tape penger og maksimere avkastning til en gitt risikoprofil. Vi har komparative fortrinn i å finne gode investeringsobjekter. Derfor vil den ene delen av selskapet investere i eksterne selskaper og instrumenter og kunne gi bedre avkastning enn å plassere pengene i bank. Eier har selv en portefølje og har investert i aksjer, jfr det som er beskrevet på nettstedet KoronaFinans.no.

Når man investerer i MultiFinansIT Holding ASA, skal kunne invester alt her eller i de underliggende AS. Les mer detaljert om dette på bloggen. I emisjonsnotatet er dette beskrevet i nødvendig detalj.

Internt holdingselskap. Utvikling av mininettverket | DigitalPunkt.no | Forretningsområder.

Her får du kun et helikopterperspektiv på det interne holdingselskapet. Ytterligere informasjon får du i emisjonsnotatet og detaljer får du som kunde eller abonnent på noen av våre lukkede nettsteder. Det er mulig å investere nå, men foreløpig bare i det eksterne holding selskapet eller i det interne, jfr bloggen.

Det mangler ikke på arbeidsoppgaver. Investerer du nå i det interne holding selskapet (mini nettverket), før selskapet omdannes til ASA og datter ASer, vil du under emisjonen om 2 år få aksjer for investert beløp gange et postivit påslag som ikke er bestemt enda. Investerer du nå for 10 000 i dag kan du for eksempel få aksjer for 20 000 om 2 år avhengig av når penger er på selskapets konto. En aksje ved omdanning til AS spleises da til 2 ved emisjonen om to år. Investert beløp settes inn på egen bankkonto til det benyttes til å utvikle de ulike forretningsområdene.

Ser du på nettstedene i mininettverket utkrystalliserer følgende forretningsområder seg. Det er enda ikke besluttet om hvert forretningsområde skilles ut i eget AS. Følgende forretningsområder kan skilles ut i egne AS.

  1. Finans - finansielle tjenester, finansiell rådgivning.
  2. Grønn økonomi - nettbutikker.
  3. It - digital transformasjon, kunstig intelligens, stordata, blokkjeden.
  4. Juss - Finansiell, internet og it juss. Smarte kontrakter.
  5. Media - Aviser og andre medieselskaper.
  6. Nettverk og fora.

Dersom du besøker mininettverket, vil du oppdage at du ikke har adgang til alle deler. Detter er gjort for å kapitalisere på kunnskjap opparbeidet gjennom mange år. Reklamedelen av nettverket er ikke offentlig nå. Vi har allerede på plass et kunde extranett (som et intranett til eksterne kunder). Eier har spesialkompetanse på digital markedsføring og søkemotoroptimalisering og var for ca 10 år siden høyst rangert på det nå nedlagte nettstedet WebProWorld for en periode. Vi vet hvilken verdi som ligger i innholdsmarkedsføring og stabile semantiske lenker fra et modent nettverk med en sterk lenkeprofil. Ett av våre nettsteder får månedlig førstepris fra Google. Den som betaler for registrering får adgang til det innholdet som ligger på ExpertLinks.net. Det genererer inntekter til mininettverket. Nettsteder som DinNettAvis.no, Bvisa.no, DinItSide.no og MiljøAvisen.no m.v. skal generere reklameinntekter og abonnementsinntekter (+adgang). Personer med relevant erfaring blir ansatt som ledere for denne del av virksomheten. Vi kan også selge domener om prisen er god nok. Et eksempel på det er DigitalNorway.com som ble solgt for noen år siden. Vi har erfaring med å utvikle nettsteder som du kan få inn i vårt internasjonale mininettverk med en sterk internasjonal lenkeprofil. Du kan få din virksomhet på den Drupaldrevne plattformen FranchiseNorway.com eller vi kan utvikle et eget neddsted for deg og inkludere det i vår mininettverk mot en årlig utgift.

Omdanning til ASA med underliggende AS.

Når du investerer i selskapet får du et valg mellom å investere i det eksterne holdingselskapet eller i holdingselskapet rundt mininettverket. Disse selskapene vil være adskilt som eksterne selskaper, men kan nyttiggjøre seg menneskelig kapital i det overordnede holding selskapet MutiFinansIT Holding ASA. Alt blir synlig i regnskapet, kvartalsrapporter og den eksterne delen får en annen daglig leder enn leder for mininettverket (de underliggende AS). I den eksterne delen er det selvsagt mulig å velge mer enn en risikoprofil når det selskapet er utviklet. Ingen beslutning tas før emisjonen om 2 år og vil bli klart i det endelige emisjonsnotatet. Vil du ha informasjon underveis legges noe ut på bloggen, mens noe kun er tilgjengelig på de lukkede nettstedene, naturlig nok for å beskytte forretningsideer.

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofien for eksterne selskaper finner man i dag ved å studere innholdet på KoronaFinans.no med lenke til Facebook gruppe og YouTube kanal. Vi er allerde til stede på mange sosiale plattformer og deltar i sosiale nettverk. For eksempel er det mer hensiktsmessig å orientere om planene med noen av de plante nettstedene på facebook gruppene Eksotiske Planter og Kulturarvplanter enn på LinkedIn. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å bruke vår LinkedIn konto til å orientere om konseptet der det er relevant. Vi vil også når pandemien er over, opprette en MeetUp gruppe der vi vil orientere mer presist om investeringsfilosofien og der vi (og du) hele tiden tenker eierskap. Går gjenåpningen for sakte, kan det bli aktuelt med virtuelle MeetUp strømmet over YouTube eller andre strømmetjenester. Når samfunnet er tilbake til det normale vil vi i (hybride) MeetUp orientere om emisjonen og investeringsprofil.

Investerer du i selskapet (kjøper du en aksje), skal du egenglig tenke deg at du kjøper hele selskapet. Dersom du kunne tenkt deg å kjøpe hele selskapet (om du hadde nok penger) er aksjen en god investering. Eierskapstekning er meget viktig og vi ser noen ganger mer på selskapsverdi enn markedsverdi. Det betyr ikke at ulike modeller for verdsetting av selskaper ikke er viktig som for eksempel neddiskontert fremtidig kontantstrøm (vanskelig i en oppstartsfase), realopsjonprising eller en relativ prising (sammenligning av selskaper med ulik markedsverdi). Når vi kjøper en aksje i et eksternt selskap tenker vi dermed utbytte og eierskap i vekstselskaper vi finner på og utenom børsen. Vi har allerde investert i unoterte selskaper og komme frem til emisjonen å investere i flere. Kunder som tegner seg i extra-nettet mot en årlig avgift på NOK 5 000 (20 000 for firmaer med mer enn 10 ansatte) vil kunne se min private portefølje samt få private investeringsråd allerede nå. Det trenger ikke være i MutliFinansIT ASA.

Investeringsfilosofi i eksterne selskaper og instrumenter.

Som beskrevet ovenfor, studer nettstedet KoronaFinans.no med lenke til Fb gruppe og YouTube kanal.

Tidshorisont for første emisjon | våren 2022 med nåværende planer.

Dette kan gå raskere og saktere enn planlagt. Målet er å ha et ferdig emisjonnotat senest om 2 år.

Generalforsamling og styre.

Eier er ikke jursit og kjenner ikke aksjelov, regnskapslov og andre lover som gjelder for norske virksomheter i detalj. Når den tid kommer vil detaljene i hvilke oppgaver som tildeles generalforsamling og styre bli formulert av forretningsadvokat eller jurist med spesialkompetanse på forretningsutvikling. Transparens vil være viktig når selskapet er på børs. Inntil da vil ikke alt være tilgjengelig for almenheten. Noe er lukket for de som vil sponse prosjektet eller investere før selskapet går på børs.

Ytterligere informajon på bloggen.