Dersom du velger å gi en gave for noe av det du leser her, må du ha en PayPal konto. Dersom du ikke har en konto, kan du opprette en her: Du må også ha Adobe Acrobat reader for å kunne lese bøkene online.
Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
Last ned Acrobat Reader gratis

Indirekte kan du støtte denne siden dersom du handler på DinNettButikk når du handler på nettet. Dette er en finansside med lenker samlet siden 1995. Mange har opp gjennom årene spurt etter denne lenkesamlingen. Den kan tilsynelatende kopieres, men det går ikke. Domenet er drevet av reklame. Dersom du har nytte av denne siden og de bøkene som kan leses på nettet, kan du gi en frivillig gave. Ingen informasjon samles inn om giver, så om du gir USD 10 eller mer vil ingen vite hva du har gitt eller hvem du er. Ingen gave er for liten. Gir du en stor gave, hjelper du til med å starte et firma som har til hensikt å bli en av de ledende finans og it sidene på nettet. Uansett om du gir eller ikke, håper vi at du har nytte av de bøkene som du kan lese ved å klikke på lenkene nedenfor. Det er forbudt å kopiere dem og spre dem til andre.

Bøkene kan ikke skrives ut, bortsett fra forklaringen til de to regnearkene som heller ikke er beskyttet på noen måte. De kan brukes fritt. De andre bøkene kan ikke skrives ut og de skal ikke lastes ned til egen eller firmaets Pc. Dette bygger på tillit. De andre bøkene er det meningen man skal lese online på denne siden. Man må kjøpe versjoner som man vil laste ned og distribuere eller skrive ut. Dersom den digitale signaturen finnes på en utgave på en privat eller en nettverkspc, er det en piratkopi. Vedkommende person har da brutt tilliten til MultiFinansIT. Den digitale signaturen er m.a.o. fjernet på lovlige kopier på en annen Pc.

Undervisning: Det er også mulig å bestille undervisning. Jeg har erfaring som lærer med topp resultater. Undervisning enten ved fysisk tilstedeværelse for en eller flere personer eller via msn Messenger, med tilkoblet høretelefon (høytaler) og mikrofon. Sjekk min bakgrunn. Slik startet MultiFinansIT og dette er ikke lagt ned, men kan videreutvikles.

Kontakt via epost: Send epost                                                                                                                                                                 


Tickeroversikt | Analyseverktøy | MultiFinanceIT trading side | MultiFinanceIT utdannelses side |

Skriv inn no:ticker, eksempel no:AKVER i feltet merket "Enter Symbol or Keyword". Klikk deretter "Draw Chart" så er du i gang.
Les: Markedets Investeringsverktøy

Hotstix | ProfitsRun | Superblueprint | Candlecharts | BollingerBands |
Oppgave: Plukk ut 10 / 20 aksjer. Bruk ukesdata / månedsdata. Sett sammen din egen portefølje. Posisjoner deg for en aktuell tidhorisont. Invester maksimalt 10 prosent i en aksje og sett en egnet stopp. Papirtrade og analyser.
Les: Markedets Musikk

EWI bokhandel | BigTrends | History's Hidden Engine |
Oppgave: Bruk Elliott Wave analyse på Dow Jones indeksen. Start med primary grad og gå ned til minor og lavere om mulig. Kontroller ved å abbonere på EW Theorist:

Les: Markedets Bølger

ForexTRM | Elliottician |

Les: Markedets Bølger II

FloatAnalysis | MarketVolume | Pring | Pris er den ene dimensjonen til en aksje, volum den andre og flyten den tredje.
Les: Dynamisk allokering

StockScouter | Guru | Bonds | msn | Lenker | Investerings ressurser MultiFinanceIT |

Markedets substansverdier. Uferdig versjon

Les: Markedets Substansverdier

Metoder: Krever riktig Exel versjon

Oppgave:Kombiner teknisk og fundamental analyse. Let etter likvide instrumenter (aksjer) hvor man har teknisk konvergens, helst hvor Elliott Wave analysen gir samme resultat som Candle Sticks Analysen. Gjør den fundamentale analysen så grundig som tiden tillater. Fatt beslutning på rasjonelt grunnlag. Finner du investerings (posisjonerings) kanditater hvor alt peker i samme retning?

Aksellerasjons bånd, hvis formler er gjengitt i regnearket har vært benyttet til å finne bruddkandidater.

Kort Forklaring
DowJones.xls
Nokia.xls

MultiFinanceIT varer |

Merk at teknisk analyse dreier seg om sannsynligheter, eller odds om du vil. Du skal posisjonere deg når oddsene (Risk / reward og det tekniske bildet) er på din side. Trade aldri uten sikkerhetsnett, dvs. ved å sette salgs eller kjøpsstopp.

Teknisk analyse CHFNOK
   Home of the Award Winning Stock Trading Software : Stock Signal Pro
Stock-Software.com
Investering og særlig trading er forbundet med risiko. Bankontoen og obligasjoner spises på lang sikt som regel opp av inflasjon. Historisk har inflasjonen vært høyre enn såvel rente som avkastning på vanlige sikre obligasjoner, realavkastningen etter skatt har med andre ord vært negativ. Siden dette er et marked som i historisk sammenheng er svært høyt vurdert, og har fellestrekk med historiske bobler, vet vi at en boble sprekker når en nål stikkes inn i den.

The Pin

Speculative bubbles can continue for years on end. It's impossible to predict when one will end. The end of the current stock market bubble has been predicted since the mid 1990s, yet it goes on and on. Eventually, an event occurs that acts as a crash catalyst, a pin that pricks the bubble. The event presents investors with stark and conclusive evidence that the source of fuel for the speculation is about to be cut off. For example, if the Fed were forced to raise interest rates to protect the dollar from speculation, the "don't fight the Fed" bull market mantra singers will fall suddenly silent. Buyers of stocks at lower prices will quickly outnumber buyers of stocks at higher prices. In a financial bubble, this tends to happen swiftly as investors, each knowing they are part of a mass speculation yet believing they alone will get out in time with their profits, suddenly discover that their belief is exactly the same as that held majority of fellow speculators, who then all rush for the exits at the same time. Prices collapse with breathtaking speed. It is an awesome event.


Den beste av alle investorer, Warren Buffett, elsket "Bear markets". Han er dermed en av de største av alle "markeds timere". Men han benyttet fundamental analyse. Han fant få gode investeringsobjekter i "Bull markets", mens der etter et kraftig fall i et "Bear market" var nok av gode investeringsobjekter, solide selskaper som ble trukket ned av det generelle fallet. Det er vanskelig å forstå det, men når alle elsker Herr Makred skal man være varsom med å handle med ham. Når aller hater ham derimot, og sier at de aldri mer vil handle med ham skal man gjøre det. Husk det du som er ung i dag (eller ikke født i 2005). Kan hende er det etter et "kraftig fall ved bunnen i 2013, 2021, 2034, 2055" etc. du skal gjøre dine pensjonsinvesteringer.