Litt om trading og investering

Du har ikke mer rett om andre er enig med deg. Du har ikke mer rett om flertallet er enig med deg.

Det tok 400 år før den katolske kirke innrømmet at Galieo Galilei hadde rett. I dag tales det om giraffspråk. Sammen med gruppen, massen kan noen sluke kameler de ville kastet opp om de ble servert dem alene. Der finnes en individuell og en massepsykologi. Den som kjenner dette og opererer i finansmarkedet, vil kunne tjene på det. Når massen i sin spekulasjon, ofte motivert av kortsiktig jakt etter profitt er drevet utfor stupet eller "cornered" av markedet, vil vedkommende nøkternt kunne handle slik at han tjener på det. Det er ikke kynisme. Vedkommende er som profittmaksimerende aktør dum om han ikke gjør det. Man burde nesten ikke si det høyt, men analytikerne som gruppe, gir dårligere råd enn kast med en mynt. De tar systematisk feil i mer enn 50 % av tilfellene. Hvorfor?

Da er du i gang med en gang. Der er bøker om aksje, futures, forex, opsjons og råvaretrading. Disse instrumentene har ulike mønstre. Det kan lønne seg å kjenne futures trading, da prisoppdagelsen ofte skjer i futuresmarkedet. Da har du et tidelig varsel om hva som vil skje i kontantmarkedet om du trader underliggende instrument. Les, praktiser, les, praktiser. Stol på deg selv. Ro ned når du går på tap, for det kommer du til å gjøre. Amerikanerne har et uttrykk som sier "cut your losses and let your profit run." Man skal altså være rask med å ta tap og ikke prøve å ta igjen det tapte ved å håpe på at prisen går dit man vil. Dernest må man ikke være for rask med å ta gevinst. Begge deler er noe man lærer ved trening. Du skal med andre ord lære deg å elske små tap og hate store, men selvsagt elske store gevinster. Du kan "sagblades" ut av markedet, på grunn av transaksjonskostnader ved små gevinster og små tap.

“An investment operation is one which, upon thorough analysis promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative.”

Benjamin Graham

Enkelt forklart sammenligner Graham prisen på en aksje (P) med aksjens underliggende verdi (V). Vi har da følgende muligheter

Benjamin Graham, som sa at man ikke trengte være intelligent for å gjøre lønnsomme investeringer, lanserte følgende formel:

V = E x ( 8.5 + 2G),

Hvor V er anslag på underliggende verdi, E er løpende normal inntjening og G er forventet årlig inntjening. Graham vil ikke hente ut E og G fra siste års regnskap. Han er opptatt av stabilitet i inntjening og bærekraftig vekst. Dermed bør E og G være gjennomsnittstall over flere år. Han foreslår selv forventet vekst over de neste 7 til 10 årene. Det er selvsagt alt for enkelt å redusere Grahams investeringsfilosofi til den enkle formelen ovenfor, se for eksempel følgende side. Der finner man formelen ovenfor omskrevet til følgende ligning:

P/E = 8.5 + 2G,

Hvor P/E er det velkjente forholdet mellom pris på aksjen og inntjening og G er inntjeningens vekstrate. Men hvorfor er det ikke investering å benytte formelen når man investerer i følge Graham’s definisjon ovenfor? En enkel formel som denne er ikke fundert på grundig analyse. Som alltid, det finnes ingen fri lunsj. Og er det ikke investering, er det i følge Graham spekulasjon. Underliggende verdi, hva er det? Normal inntjening hva er det? Jo større vekt man legger på inntjening, jo mer må man være på vakt etter kreative regnskapsmetoder. Man må også lære seg å tolke finansielle utsagn . Stikkordmessig skal man være oppmerksom på følgende:

Tar man hensyn til slike forhold, er det åpenbart at reell P/E kan være en helt annen en den som publiseres i selskapets rapporter og i media. Som grundig investor må man derfor som alltid også ta P/E tall med en klype salt. På grunn av forhold som nevnt ovenfor kan det godt tenkes at et selskap har en publisert P/E på 10, mens et annet har en publisert P/E på 40. Ved å trekke inn forhold som nevnt ovenfor anslår man selv det første selskapets P/E til å være 20 mens det andre selskapets P/E av lignende grunner blir nedjustert til 20. Ut fra rene P/E betraktninger er dermed de to selskapene like attraktive. Der finnes selskaper som benytter så kreative regnskapsmetoder at selve oppstillingen gjør at man med en gang blir skeptisk. Det enkle er ofte det beste. Har man problemer med å forstå regnskaper og finansielle utsagn, bør man være varsom.

Hvorfor legger mange analytikere stor vekt på P/E? I følge nobelprisvinnerne i økonomi, Miller og Modigliani er verdien av et selskap lik nåverdien av (forventet) fremtidig netto inntektsstrøm. La oss si at P/E per aksje er 10, under ellers like forhold, en god investeringskandidat for P/E guruen Peter Lynch. Anta at aksjekursen er 100 kroner. Da er inntjening per aksje kroner 10. Dersom realrenten i samfunnet er lik null, vil det ta 10 år før netto inntjening er lik "verdien" på aksjen. Det er åpenbart at en slik aksje burde ha stigningspotensiale om andre forhold også virker sunne. Der er vanligvis nær sammenheng mellom netto inntjening og fri kontantstrøm inn i selskapet. En positiv og økende fri kontantstrøm er et sunnhetstegn. Det gir penger rett i kassen.

"High valuations entail high risks."

Benjamin Graham.

Det kan være greit å minne om dette i et marked hvor verdsettingen er den høyeste i historien bortsett fra i 2000. Hva skjedde i 1929? Vi kaller det ikke et krakk, men en korreksjon. Vi fikk en såkalt siksakkbevegelse, et enkelt mønster. Dow Jones kursen raste ned til en midlertidig bunn i 1930. Markedet korrigerte tilbake og tok igjen 50 % av fallet før det raste ned til bunnen i 1932. I følge Elliott Wave prinsippet er det overveiende sannsynlig at vi denne gang ikke får en enkel men en kompleks korreksjon. Vi kan endog få et ekspandert flatt mønster hvor Nasdaq indeksen stiger over toppen i 2000 på litt over 5000 før den begynner på sin kompliserte ferd ned mot bunnen. Pessimistene hevder at Nasdaq som sin tyske motpart, Nemax er borte når denne korreksjonen er over. En ting er sikkert, hittil har vi ikke sett noe som minner om en absolutt bunn. Når den absolutte bunnen nås, i 2021, 2034, 2055 eller når det måtte være, så vil alle hate aksjemarkedet. Alle vil fordømme det og ingen skal noen gang investere en krone i en bedrift. Da skal man investere i markedet. Man skal ikke investere når champagnen flyter i gatene, og når det inviteres til religiøse investeringsseminarer som minner mer om religiøse vekkelsesmøte eller popkonserter hvor ungpikene river seg i håret og faller om. Får du servert en gryndig analyse på slike møter? Man skal investere i markedet etter at blodet har flytt i gatene og det er blitt helt stille. Inntil det skjer får du håpe på at du mestrer å være inne og ute av markedet sånn noenlunde til riktig tid. Alternativet er å gjøre hjemmeleksen sin grundig. Går du på en strand og vender på hundre stener, vil du kan hende finne kreps under to om der er kreps i