Tickeroversikt | Analyseverktøy | MultiFinanceIT trading side | MultiFinanceIT utdannelses side |

Skriv inn no:ticker, eksempel no:AKVER i feltet merket "Enter Symbol or Keyword". Klikk deretter "Draw Chart" så er du i gang.
Les: Markedets Investeringsverktøy

Hotstix | ProfitsRun | Superblueprint | Candlecharts | BollingerBands |
Oppgave: Plukk ut 10 / 20 aksjer. Bruk ukesdata / månedsdata. Sett sammen din egen portefølje. Posisjoner deg for en aktuell tidhorisont. Invester maksimalt 10 prosent i en aksje og sett en egnet stopp. Papirtrade og analyser.
Les: Markedets Musikk

EWI bokhandel | BigTrends | History's Hidden Engine |
Oppgave: Bruk Elliott Wave analyse på Dow Jones indeksen. Start med primary grad og gå ned til minor og lavere om mulig. Kontroller ved å abbonere på EW Theorist:

Les: Markedets Bølger

ForexTRM | Elliottician |

Les: Markedets Bølger II

FloatAnalysis | MarketVolume | Pring | Pris er den ene dimensjonen til en aksje, volum den andre og flyten den tredje.
Les: Dynamisk allokering

StockScouter | Guru | Bonds | msn | Lenker | Investerings ressurser MultiFinanceIT |

Markedets substansverdier. Uferdig versjon

Les: Markedets Substansverdier

Metoder: Krever riktig Exel versjon

Oppgave:Kombiner teknisk og fundamental analyse. Let etter likvide instrumenter (aksjer) hvor man har teknisk konvergens, helst hvor Elliott Wave analysen gir samme resultat som Candle Sticks Analysen. Gjør den fundamentale analysen så grundig som tiden tillater. Fatt beslutning på rasjonelt grunnlag. Finner du investerings (posisjonerings) kanditater hvor alt peker i samme retning?

Aksellerasjons bånd, hvis formler er gjengitt i regnearket har vært benyttet til å finne bruddkandidater.

Kort Forklaring
DowJones.xls
Nokia.xls


Merk at teknisk analyse dreier seg om sannsynligheter, eller odds om du vil. Du skal posisjonere deg når oddsene (Risk / reward og det tekniske bildet) er på din side. Trade aldri uten sikkerhetsnett, dvs. ved å sette salgs eller kjøpsstopp.

Teknisk analyse CHFNOK
Investering og særlig trading er forbundet med risiko. Bankontoen og obligasjoner spises på lang sikt som regel opp av inflasjon. Historisk har inflasjonen vært høyre enn såvel rente som avkastning på vanlige sikre obligasjoner, realavkastningen etter skatt har med andre ord vært negativ. Siden dette er et marked som i historisk sammenheng er svært høyt vurdert, og har fellestrekk med historiske bobler, vet vi at en boble sprekker når en nål stikkes inn i den.

The Pin

Speculative bubbles can continue for years on end. It's impossible to predict when one will end. The end of the current stock market bubble has been predicted since the mid 1990s, yet it goes on and on. Eventually, an event occurs that acts as a crash catalyst, a pin that pricks the bubble. The event presents investors with stark and conclusive evidence that the source of fuel for the speculation is about to be cut off. For example, if the Fed were forced to raise interest rates to protect the dollar from speculation, the "don't fight the Fed" bull market mantra singers will fall suddenly silent. Buyers of stocks at lower prices will quickly outnumber buyers of stocks at higher prices. In a financial bubble, this tends to happen swiftly as investors, each knowing they are part of a mass speculation yet believing they alone will get out in time with their profits, suddenly discover that their belief is exactly the same as that held majority of fellow speculators, who then all rush for the exits at the same time. Prices collapse with breathtaking speed. It is an awesome event.


Den beste av alle investorer, Warren Buffett, elsket "Bear markets". Han er dermed en av de største av alle "markeds timere". Men han benyttet fundamental analyse. Han fant få gode investeringsobjekter i "Bull markets", mens der etter et kraftig fall i et "Bear market" var nok av gode investeringsobjekter, solide selskaper som ble trukket ned av det generelle fallet. Det er vanskelig å forstå det, men når alle elsker Herr Makred skal man være varsom med å handle med ham. Når aller hater ham derimot, og sier at de aldri mer vil handle med ham skal man gjøre det. Husk det du som er ung i dag (eller ikke født i 2005). Kan hende er det etter et "kraftig fall ved bunnen i 2013, 2021, 2034, 2055" etc. du skal gjøre dine pensjonsinvesteringer.